Diefstal van goederen

Is uw Bagage gestolen tijdens de reis? Dan bent u verplicht om hier aangifte van te doen bij de plaatselijke instantie, reisleiding of hotel. Doet u dit niet of heeft u dit niet gedaan, dan heeft dit gevolgen voor de schadebehandeling.

Ook vragen wij u om een duidelijke toedrachtomschrijving waaruit blijkt;

-          Waar u het goed voor het laatste heeft gezien;

-          Hoe lang het goed uit uw zicht is geweest;

-          Wat u heeft gedaan om het goed terug te krijgen, en

-          Hoe u denkt dat de diefstal heeft plaatsgevonden.

Wij verzoeken u om voorafgaand aan de melden van de schade contact op te nemen met uw tussenpersoon en te controleren of u de juiste dekking heeft meeverzekerd en welk eigen risico er van toepassing is.

Om deze schade zo goed mogelijk in behandeling te nemen verzoeken wij u om de volgende stukken in ieder geval mee te sturen;

-          Schadeformulier voor de Reisverzekering;

-          Boekingsbevestiging van de reis;

-          Aangiftebewijs van politie, reisleiding of hotel;

-          Aankoopnota(’s) of pinafschrift(en) van gestolen goed(eren);

-          Aanvullende toedracht.

Houdt u er rekening mee dat er maximum verzekerde bedragen staan vermeld in de voorwaarden van uw verzekering. Uw tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Wij zullen de schademelding vervolgens in behandeling nemen en deze op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden gaan beoordelen.