Verlies van bagage

Het verliezen of vergeten van Bagage is verzekerd. Echter dient u wel rekening te houden met een verplichting uit de voorwaarden. Hierin is namelijk bepaald dat u te allen tijde aangifte / melding dient te doen van het verlies bij een plaatselijke instantie, het hotel, de reisleiding of organisatie waar u mee reist. U dient een schriftelijke bevestiging hiervan te kunnen overleggen.

Daarnaast dient u in een aanvullende toedracht aan te geven wat u er aan heeft gedaan om het goed mogelijk terug te krijgen. Heeft u contact gehad met de luchtvaartmaatschappij of  hotel om navraag te doen of het goed gevonden is? Stuurt u deze bewijzen dan mee.

Tevens verzoeken wij u om voorafgaand aan de melden van de schade contact op te nemen met uw tussenpersoon en te controleren of u de juiste dekking heeft meeverzekerd en welk eigen risico er van toepassing is.

Om deze schade zo goed mogelijk in behandeling te nemen verzoeken wij u om de volgende stukken in ieder geval mee te sturen;

-          Schadeformulier voor de Reisverzekering;

-          Boekingsbevestiging van de reis;

-          Aangiftebewijs van politie, reisleiding, hotel, enz;

-          Aankoopnota(’s) of pinafschrift(en) van verloren goed(eren);

-          Aanvullende toedracht en bewijs.

Houdt u er rekening mee dat er maximum verzekerde bedragen staan vermeld in de voorwaarden van uw verzekering. Uw tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Wij zullen de schademelding vervolgens in behandeling nemen en deze op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden gaan beoordelen.