Beschadiging van Bagage

Indien uw Bagage tijdens de reis beschadigd is geraakt verzoeken wij u om het beschadigde goed tot na de afhandeling van uw reisschade in bezit te houden! Doet u dit niet, dan verliest u mogelijk recht op een schade uitkering!

Wij verzoeken u om voorafgaand aan de melden van de schade contact op te nemen met uw tussenpersoon en te controleren of u de juiste dekking heeft meeverzekerd en welk eigen risico er van toepassing is.

Om deze schade zo goed mogelijk in behandeling te nemen verzoeken wij u om de volgende stukken in ieder geval mee te sturen;

-          Schadeformulier voor de Reisverzekering;

-          Boekingsbevestiging van de reis;

-          Aankoopnota of Pinafschrift van het beschadigde goed;

-          De pro-forma reparatienota om het beschadigde te herstellen;

Houdt u er rekening mee dat wij mogelijk de beschadigde Bagage opvragen en dat er maximum verzekerde bedragen staan vermeld in de voorwaarden van uw verzekering. Uw tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Wij zullen de schademelding vervolgens in behandeling nemen en deze op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden gaan beoordelen.