Met onze offertetool is het mogelijk om razendsnel verzuimverzekeringen op premies en voorwaarden te vergelijken. Met de uitkomsten van deze vergelijking kunt u, samen met de werkgever, een passende verzekering uitkiezen. Afgelopen week heb ik eens nader naar de voorwaarden gekeken, met als vraag welke verzekeraar scoort het best? Avéro Achmea, Bovemij, Delta Lloyd, De Amersfoortse, de Goudse, Generali of Nationale- Nederlanden?

Voorwaarden
Een conventionele verzuimverzekering dekt uiteraard de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte. Maar hoe zit het met de bijkomende kosten? En welke begrenzingen zijn er aan de loondoorbetaling?

AOW leeftijd: Heeft uw relatie een vergrijsd personeelsbestand? Geen probleem. Bij vier van de zeven verzekeraars sluit de verzuimverzekering aan op de AOW leeftijd. Bij twee verzekeraars stopt de uitkering bij 67 jaar en bij één verzekeraar zelfs op 70 jaar.

Maximaal verzekerd loon per werknemer: Tussen het maximaal verzekerd loon per werknemer zien we grote verschillen. Deze lopen uiteen van € 100.000 (exclusief werkgeverslasten) tot € 125.000 (exclusief werkgeverslasten). Goed om rekening mee te houden bij hogere loonsommen!

Werkgeverslasten: Op alle verzuimverzekeringen kunt u ook de werkgeverslasten meeverzekeren. Het percentage verschilt echter per verzekeraar, uiteenlopend van 20% tot 30%. De meeste verzekeraars maximeren het meeverzekeren van de werkgeverslasten op 25%. Voor medewerkers met een hoog salaris (ver boven het maximum premieloon van € 52.763) zijn deze percentages aan de hoge kant. Over het jaarsalaris boven dit bedrag worden niet of nauwelijks premies voor werknemersverzekeringen afgedragen.

Aanvullende dekkingen
Modulair op de verzuimverzekering kunnen er doorgaans aanvullende dekkingen worden afgesloten. Denk hierbij aan verhaalsrechtbijstand en de WIA Werkhervattingscompensatie.

Verhaalsrechtbijstand: Hier zien we twee varianten. Bij de meeste verzekeraars is rechtsbijstand standaard meeverzekerd. Bij sommige verzekeraars is deze dekking optioneel.

WIA Werkhervattingscompensatie: De wat? De eenmalige uitkering die werkgevers ontvangen wanneer een medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, weer terugkeert na twee jaar ziekte. Deze uitkering compenseert de kosten voor re-integratie.

Bij één verzekeraar zit deze dekking standaard in de verzuimverzekering. Bij vier verzekeraars is deze dekking optioneel en bij twee verzekeraars is deze dekking niet mogelijk. Ook de hoogte van de compensatie verschilt uiteenlopend van 20% tot 25% van de loonsom. Tot slot verschilt ook het arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 

wanneer een uitkering gedaan wordt. Bij drie verzekeraars is dit percentage onder de 35% bij twee verzekeraars is dit bij een percentage tussen de 15 en 35. 

Welke verzekeraar het beste is? Dat verschilt per werkgever en dat bepaalt u samen met de werkgever! Bij onze commerciële binnendienst kunt u een productvergelijking van de verzekeringsvoorwaarden opvragen. Hier staan ook andere verschillen in zoals bij de re-integratiebudgetten en de keuzemogelijkheden voor de arbodiensten. Verder kunt u op MijnTurien bij zeven verzekeraars een offerte maken voor uw klant

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product