Een werkgever moet er volgens de wet voor zorgen dat zijn werknemers in veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Los van deze verplichting willen werkgevers er zélf natuurlijk ook voor zorgen dat hun werknemers niets overkomt. Mocht er toch wat mis gaan, dan is het een veilig idee dat er een AVB is afgesloten waar de werkgeversaansprakelijkheid op is gedekt. Neem het voorbeeld van een werknemer die uitglijdt over een plasje water op de werkvloer; hiervoor is de werkgever toch aansprakelijk en dan wordt deze ongelukkige werknemer schadeloos gesteld via de AVB? Of toch niet?

Pech op de werkvloer
In 2011 was een verpleegkundige in een ziekenhuis op weg naar het laboratorium toen zij uitgleed over een plasje water. Hierbij verzwikte zij haar enkel. Tot op de dag van vandaag heeft zij hieraan veel pijn en is er sprake van gezwollenheid en gevoeligheid voor bedekking, warmte en kou. Deze werknemer ondervindt hiervan hinder in het dagelijks werk en in het dagelijks leven.

Eerder oordeelde de kantonrechter dat de werkgever niet tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit artikel 7:658 BW. De werkgever hoeft daarom de door de verpleegkundige geleden schade niet te vergoeden. Zij gaat in hoger beroep.

Overwegingen van het Gerechtshof
Dat het plasje water niet afkomstig was van schoonmaakwerkzaamheden of van een ter plekke aanwezige kraan staat vast. Ook was er geen lekkage. De vloer heeft een gebruikelijke slipweerstand en wordt regelmatig schoongemaakt met apparaten die de vloer vrijwel droog achterlaten. Er kan niet worden geoordeeld dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om een val te voorkomen. De werkgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de val van de werknemer, zo sprak het hof op 6 september jl.

Overigens was de werkgever waarschijnlijk wel aansprakelijk geweest als de vloer nat en glad was geweest door bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, een ondeugdelijke vloer of het laten liggen van gelekt water.

Jammer maar helaas?
Dat de verpleegkundige geen gronden heeft om de schade bij de werkgever te verhalen is zuur voor haar, zeker gezien er sprake is van blijvend letsel. Voor een werkgever die een uitkering aan de werknemer wil verlenen, maar deze niet kan vergoeden via zijn AVB, kan sprake zijn van een zeer omvangrijke kostenpost. En zo eindigt een aanvankelijk onschuldig valpartijtje met een ongelukkige werknemer en een mogelijk ontevreden werkgever.

Kan een werknemer in dergelijke gevallen nu helemaal naar een uitkering fluiten? Niet als er een WEGAS XL Premium verzekering is afgesloten. Deze dekt onder meer schade die een werknemer lijdt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Of de werkgever daarvoor nou aansprakelijk is of niet. En bij blijvende invaliditeit wordt zelfs - bovenop de werkelijk geleden schade - een extra uitkering verleend. Een kleine pleister op de wonde. Met een tevreden werknemer én werkgever als resultaat!

Audrey Papa
Productspecialist