De stijgende lijn van verzuim binnen het MKB (tot 200 werknemers) zette in de eerste vijf maanden van 2018 door naar 3,8%. Het totale verzuimpercentage dit jaar ligt zelfs op 4,9. Al deze cijfers zijn terug te vinden op de website van het CBS.  Sinds 2003 is het verzuim niet zo hoog geweest. Maar wat zegt zo’n percentage nu precies als je weet dat werknemers minder vaak ziek zijn (de frequentie), maar dat de duur van het verzuim behoorlijk oploopt. Eén dag verzuim kost veel meer dan werkgevers gemiddeld denken. In totaal kost een dag verzuim zo’n € 400! Dat zijn loonkosten, kosten van de arbodienstverlening, kosten vervangend personeel en de re-integratie.

De oplopende duur van het verzuim heeft dus al snel een enorme financiële impact voor een ondernemer.

Ondersteuning aan het MKB

De meest voor de hand liggende oplossing voor het afdekken van het financiële risico is de ziekteverzuimverzekering. Turien & Co. biedt namens vijf verzekeraars diverse producten aan. Voor het MKB is er de verzekering met een wachttijd in dagen (conventionele verzekering), voor de grotere bedrijven de verzekering met een eigen risico in geld (stoploss verzekering). Wij ondersteunen onze adviseurs met een offertetool inkomen, waarmee op een eenvoudige en snelle manier direct een aantal verzuimoffertes kan worden gemaakt. Daarnaast bieden wij een aantal geselecteerde arbodiensten aan waarmee heldere afspraken zijn gemaakt. Uit onze eigen cijfers blijkt al een aantal jaren dat deze partijen het erg goed doen op het gebied van het verkorten van de verzuimduur en het doorvoeren van deelherstel.

Heeft uw klant al een ziekteverzuimverzekering? Dan zal het hoge landelijke verzuim zeer waarschijnlijk invloed hebben op de premie van volgend jaar. Wellicht is het verstandig om alvast te bekijken of de dekking van het product nog bij uw klant past. Kan de premie omlaag door de wachttijd te verhogen of kan het dekkingspercentage worden aangepast?  Is de termijn van de verzuim-verzekering bijna verstreken? Dan loont het wellicht om over te stappen naar een andere aanbieder. Ook daarvoor kunt u onze tool gebruiken.

Oorzaken en gevolgen van verzuim

Volgens het CBS is de belangrijkste veroorzaker van het stijgende verzuim de griepgolf van december 2017 tot voorjaar 2018. Griep en verkoudheid zijn al jaren (ruim 40%) de belangrijkste verzuimreden. Maar in dagen valt de verzuimduur (5 dagen) wel weer mee. Psychisch verzuim, waaronder stress gerelateerde klachten en bijvoorbeeld burn-out zit op ‘maar’ 7,3% van de meldingen. Maar gemeten naar verzuimdagen zijn deze meldingen goed voor zo’n 25% van het totaal aantal verzuimdagen. Denk dan aan gemiddeld 57 dagen.  

Wat kunt u met deze informatie doen voor uw klant? Attendeer de werkgever op het hebben van een goed en duidelijk verzuimbeleid. Zorg dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie ( RI&E ) bij de werkgever up-to-date is.  En maak de werkgever bekend met zaken omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker en controleer of werknemers onder het vangnet van het UWV vallen. Veel werkgevers maken hier onterecht geen gebruik van!

Wij bieden meer!

Naast onze offertetool inkomen en de speciaal geselecteerde arbodienstverleners bieden wij u en de werkgever nog meer! Uit onderzoek blijkt dat ondernemers het enorm druk hebben met hun dagelijkse werkzaamheden. De meeste werkgevers weten alles over hun eigen bedrijf. Ze zijn volledig op de hoogte als het gaat om hun product, hun dienstverlening en zelfs hun concurrenten. Maar een gemiddeld bedrijf weet eigenlijk weinig over een verzuimbeleid, preventie van verzuim en sociale wetgeving.  Wij bieden onze relaties met een ziekteverzuimverzekering daarom de dienstverlening aan van Shared Expertise.  

Wij staan voor u klaar
De casemanagers van Shared Expertise geven de werkgever praktische hulp bij verzuimbegeleiding en ondersteunen op het gebied van re-integratie tijdens het hele verzuimtraject. Met deze extra’s hopen wij de ondernemer op weg te helpen om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk, maar ook vooral duurzaam te laten terugkeren in zijn arbeid. Want iedere werkgever én -nemer is uiteindelijk gebaat bij aandacht voor verzuim, preventie, gezond werken én gezond leven.

Wilt u meer weten over onze offertetool, onze inkomenspropositie en/of de dienstverlening door Shared Expertise? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel met de afdeling Acceptatie Inkomen via nummer 072-5181 963. Verwijs uw werkgevers met een verzuimverzekering naar Shared Expertise. Lorena, Doris en Jessica van Shared Expertise helpen graag!

Kitty Schoof
Productspecialist Inkomen