Dat een zieke werknemer een bedrijf veel geld kost, is natuurlijk geen nieuws. Maar werkgevers die denken dat dit verzuim ‘slechts’ € 143 per dag kost zitten er behoorlijk naast. Een zieke werknemer kost het bedrijf gemiddeld € 230 per dag aan loonkosten. Daarbij komen nog veel indirecte kosten bijvoorbeeld voor vervangend personeel, arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en kosten voor re-integratie. TNO heeft berekend dat alle kosten tezamen voor één dag verzuim oplopen tot circa € 400 per dag.

De duur van de loondoorbetaling bij ziekte is maar liefst 104 weken. Verder zijn de werkgever en de werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Op de website van het UWV staat een stappenplan bij ziekte gepubliceerd: met alleen de loondoorbetaling aan de werknemer en het melden bij de arbodienst is de werkgever er dus niet.

Verzuimend Nederland

In 1990 sprak toenmalig premier Ruud Lubbers de magische zin “Nederland is ziek” uit. Hoeveel beter gaat het nu eigenlijk? Van 879.000 WAO-gerechtigden in 1990 zijn we nu terechtgekomen op zo’n 807.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en door verschillende verschuivingen binnen sociale regelingen is het aantal bijstandsuitkeringen fors gestegen en heeft 6,5% van de beroepsbevolking een WW-uitkering. De beroepsbevolking bestond in 1990 uit 6.063.000 en in 2015 uit 8.907.000 personen. Pakt u de rekenmachine erbij?

En mag ik dan concluderen dat Nederland nog steeds ziek is?

Gedrag en mentaliteit

Niet al het verzuim heeft een medische reden. De kranten stonden daar maart van dit jaar bol van. De Vereniging van Bedrijfsartsen beweert zelfs dat 70 tot 80% van het verzuim niet medisch zou zijn. Wauw! Dat zijn nog eens cijfers. Daarmee zou het ziekteverzuim in één oogopslag verlaagd kunnen worden van 3,8% gemiddeld in 2015 naar een percentage lager dan 2. Landelijke arbodiensten spreken deze cijfers overigens tegen.

Het zet me wel aan het denken: bijna iedereen kent de termen grijs verzuim en zelfs zwart verzuim. Wist u bijvoorbeeld dat 47% van de MKB- werkgevers situaties kent waarbij een sterk vermoeden bestaat dat een werknemer misbruik maakt van sociale voorzieningen rond langdurig verzuim?

Ik ben dan tóch wel blij dat het Nederlands voetbalelftal deze zomer niet meedoet aan het Europees Kampioenschap. Arbodiensten zien na een speeldag of na een uitschakeling op een groot toernooi een behoorlijke stijging van het aantal ziekmeldingen. Natuurlijk kan je daar ‘Oranjekoorts’ van krijgen, maar om daar je werkgever en je collega’s mee te belasten?

Verzuimoorzaken

Arbodiensten monitoren al jaren de cijfers en de oorzaken van het ziekteverzuim. Langdurig verzuim in Nederland wordt nu in ruim 30% van de gevallen veroorzaakt door psychische klachten. En dit percentage stijgt ieder jaar. Soms veroorzaakt door overbelasting in de privésfeer, maar ook in de werksfeer. Een werknemer die uitvalt met psychische klachten is gemiddeld 180 dagen afwezig. Met een preventief medisch onderzoek (PMO) kan de werkgever inzicht krijgen in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Zo’n PMO kan online of op locatie. En met dit inzicht kan een werkgever gericht maatregelen treffen om uitval te voorkomen. Natuurlijk wil een werkgever bezig zijn met zijn bedrijfsvoering en heeft hij het druk. Alle begrip. Maar oprechte interesse in je medewerkers kan veel ellende voorkomen. Ligt de werknemer in scheiding, zijn er schulden, is er een huilbaby of ligt het probleem op het werk? Is er genoeg uitdaging in de functie? Of is de werkdruk te hoog? Zijn er problemen met collega’s of leidinggevenden?

Maak (dreigend) verzuim bespreekbaar en doe geen aannames. ANNA: Altijd Navragen Nooit Aanvullen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen daarbij gebaat is. 

Kitty Schoof, productspecialist inkomen bij Turien & Co. Assuradeuren.

Kitty Schoof
Productspecialist Inkomen