Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) krijgen organisaties een zwaardere verantwoordingsplicht inzake privacy. Dit wordt accountability genoemd. Eén van deze accountabilityverplichtingen uit de AVG betreft de registratieplicht ten aanzien van de gegevensverwerkingen.

Deze registratieplicht houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke een register dient bij te houden van alle verwerkingen van persoonsgegevens (verder: gegevensverwerkingen) die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. U als assurantieadviseur bent voor de persoonsgegevens van uw klanten een verwerkingsverantwoordelijke. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt de registratieplicht nu ook al, maar is onderbelicht en daarmee tamelijk onbekend gebleven. In het onderstaande wordt ingegaan op de registratieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de AVG waaraan u per 25 mei 2018 aan dient te voldoen.

Door deze inventarisatie uit te voeren, heeft u alle benodigde informatie om het register te gaan vullen. Daarnaast helpt deze inventarisatie u ook inzake het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit. Over deze twee rechten van de betrokkenen informeren wij u uitgebreid in komende blogs.

Jur Steenbergen
Compliance Officer