Bij elk nieuw type auto nemen de vormen van autonoom rijden toe. Wij noemen dit rijtaakondersteunende systemen: op de rijbaan blijven, afstand tot de voorligger houden, zelf lichten en ruitenwissers inschakelen, helpen bij het (in)parkeren, het bewaken van de snelheid met een Intelligente Snelheidsassistent (ISA) etc. Het wordt steeds makkelijker en veiliger om auto te rijden en wij zijn in rap tempo op weg naar hoogautonome auto’s. Dit stelt de verzekeringsindustrie tegelijk ook voor veel uitdagingen. Een eerste aspect zal de schadeherstelmarkt zijn, die hier niet eenvoudiger op wordt. In hoeverre tast het herstel straks de productaansprakelijkheid van de producent aan en welke aanvullende eisen worden straks aan het herstel gesteld? Voor verzekeraars biedt het een kans om het inbouwen van rijtaakondersteunende systemen te stimuleren en daar de schadekans mee te verkleinen. Wat echter als de (uiteindelijk autonome) auto of de rijtaakondersteunende systemen het in het verkeer laten afweten?  Is de leverancier, de softwarefabrikant, de (eventuele) hersteller, de eigenaar of de gebruiker dan aansprakelijk? Of is sprake van een cyberrisico dat zich voordoet?  En wat als de auto’s onderling met elkaar communiceren en dit tot een ongeval leidt? Het “internet of things” maakt het allemaal mogelijk en kan de bestuurder buitenspel zetten. Het gedrag van de bestuurder was bij een ongeval tot nu toe basis voor de aansprakelijkheidsvraag maar wordt in een hoogautonome (of connected) auto minder van belang.

Al deze ontwikkelingen bieden uitdagingen maar ook kansen. Als wendbare speler is Turien & Co. in een uitstekende positie om de kansen te benutten, de juiste marktsegmenten aan te boren en de juiste risico’s tegen de juiste prijsstelling te verzekeren. Samenwerking met andere partijen is daarin essentieel; de veranderingen zijn zo veelomvattend dat alleen uitgaan van “eigen kracht” mogelijk een zelfoverschatting zal worden.

Het Verbond van Verzekeraars voert reeds studies uit naar alternatieven. Een directe verzekering, waarbij elke verkeersdeelnemer zichzelf dus verzekert voor zijn eigen schade (in plaats van tegen de schade die hij een ander toe brengt) is een alternatief dat een totaal andere benadering vergt. Niet in het minst voor de verzekeraar zelf. Het lijkt echter een goed alternatief om op een efficiënte en klantgerichte wijze toch het verkeer en de eventuele schade hieruit te kunnen reguleren. En dat beantwoordt aan de belangrijke rol die de verzekeringssector heeft: de maatschappij laten functioneren met een verantwoorde herverdeling van risico’s. In de handel, bij het hebben van bezit, het opbouwen en beschermen van vermogen en dus ook bij het deelnemen aan het verkeer.  Zolang het nog niet zo ver is, rij veilig en niet al te “autonoom”. 

Peter van Geijtenbeek
Algemeen directeur