Hoe het begon
Na bijna 10 jaar werken bij TNO wilde ik gedragstechnologie sneller op de mobiliteitsmarkt brengen. Met mijn idee won ik de NewVenture duurzame mobiliteitsprijs. Toen ik nog twee technisch handige mannen – huidige co-founders Frank en Thom – tegen het lijf liep, was in de zomer van 2015 de kogel door de kerk. En nu ben ik, Guido Sluijsmans, de trotse co-founder en CEO van SD-Insights.

In november van vorig jaar zijn we toegelaten tot één van Europa’s beste tech incubators, Yes!Delft. Het eerste prototype, om gedrag tijdens het rijden te monitoren, was in december operationeel waarna direct de voorbereidingen werden getroffen voor de eerste pilotprojecten. 

Online rijtraining: een unieke en effectieve manier voor verbetering rijprestatie
SD-Insights biedt een online rijtraining aan voor bedrijven die de veiligheid van hun medewerkers op de weg willen verbeteren en het risico op verminderde inzetbaarheid willen verlagen. Onze oplossing is een chauffeursvriendelijke en effectieve gedragsmaatregel. 

We voegen een beeldsensor toe aan het voertuig en winnen data uit het voertuig in. Die data analyseren we en daar maken we actiegerichte feedback voor de medewerker van. De medewerker krijgt zo inzicht in bijvoorbeeld het gebruik van knipperlicht bij het wisselen van rijstrook, anticiperen op voorgangers en slingeren. 

Pilotproject Turien & Co.
Begin 2016 is het pilotproject tot stand gekomen met een goede relatie van Turien & Co. In deze pilot was het vooral zaak de analyses te optimaliseren en effectieve feedback te geven aan de chauffeurs. Mede door de goede samenwerking hebben wij deze de pilot met succes kunnen afronden. De klant van Turien was zelfs zo enthousiast dat hij het project zal continueren. 

Resultaten pilotproject
In het pilotproject heeft SD-Insights indrukwekkende en significante resultaten geboekt. Medewerkers zijn 60% beter binnen de rijstrook gaan rijden en de snelheidsovertredingen zijn onder zes van de acht deelnemers met 25% gereduceerd. Belangrijker nog is dat chauffeurs bewuster zijn gaan rijden en zelf het idee hebben hun rijgedrag te hebben verbeterd. Meer resultaten van onze pilotprojecten kunt u hier bekijken. 

Waarde voor het bedrijf
Het heeft ons verbaasd hoe weinig bedrijven weten over de veiligheid van hun mensen op de weg. Terwijl we weten dat de indirecte kosten van een ongeval een factor 8 tot 35 van de directe kosten bedragen. 

Volgende mijlpaal
SD-Insights is live met haar eerste product. Ons streven is eind 2016 minimaal 50 chauffeurs te ondersteunen met onze online rijtraining. Met deze aantallen gaan we meer data inwinnen en nog meer leren om onze business schaalbaar te maken. In de logistieke sector doen we ook al een pilotproject met vrachtwagens. We zullen de komende tijd nog meer inzichten krijgen en nieuwe slimme analyses ontwikkelen met een nog effectievere terugkoppeling aan de chauffeur. Onze droom is de opvolger van de tachograaf te bouwen. Daarover wellicht meer in een volgend blog.

Interesse?
Heeft u een relatie met een bedrijf dat rijveiligheid en goed werkgeverschap een warm hart toedraagt? Dan kom ik graag met hen in contact. Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 06 307 309 17 of stuur een e-mail naar: guido@sd-insights.eu. 

Noot van de redactie: SD-Insights is op 1 september 2016 verkozen als winnaar van het Rotterdam Mobility Lab 2016. SD-Insights heeft zich tevens ingeschreven voor de Automotive Innovation Award waarbij de meest baanbrekende innovatie kans maakt op deze prestigieuze prijs.

Guido Sluijsmans
CEO SD Insights