In de media lezen we dat Amerikaanse aandelen op dit moment zijn overgewaardeerd. De internationale politieke ontwikkelingen (instabiliteit), de lage werkeloosheid (stijging loonkosten) en de oplopende schulden zijn zomaar een aantal redenen om niet in de VS te beleggen. Staatsobligaties hebben een lage rendementsverwachting dus daar schijn je sowieso al niet in te moeten zitten. Short gaan op de Europese aandelenmarkt of speculeren op een overname? Of toch kiezen voor een lange termijnstrategie en beleggen in een index op het gebied van duurzaamheid, IT security of E-health.

Beleggingsadviezen ga (en mag) ik niet geven, wel zien we dat luxe goederen in waarde stijgen. In toenemende mate wordt er dan ook in bijzondere klassieke auto’s, whisky’s van gesloten destilleerderijen en kunst belegd. Wat betekent dat voor de verzekeringsdekking; is er gevaar voor onderverzekering?

Auto’s zijn het meest lucratief

Een collega attendeerde mij op een onderzoek over de internationale waardeontwikkeling van luxe goederen. Bezien over een periode van vijf jaar zijn exclusieve klassieke auto’s met afstand de beste belegging 151% stijging, gevolgd door munten (73%) en juwelen (58%). Verder vallen ondermeer nog wijn (28%) en kunst (9%) in de lijst op¹. Het gaat hier voor al deze producten slechts om het absolute topsegment. Want helaas heb ik onze casco klassiekerportefeuille in deze periode niet met hetzelfde percentage zien stijgen. Maar wij herkennen wel degelijk dat er bij de betere klassiekers een forse waardestijging heeft plaatsgevonden.

Hoe gaan verzekeringen om met deze waardestijgingen?

Vooropgesteld moet worden dat een forse waardestijging altijd aan de verzekeraar moet  worden doorgegeven. Desondanks bieden verschillende van de producten die Turien voert een standaard overwaardedekking waarmee geanticipeerd wordt op een waardestijging. Voordat ik met het lijstje kom: één opmerking dit is op basis van de standaard voorwaarden. Maatwerk is in sommige gevallen mogelijk!

Op de Premiumklassieker verzekering bieden wij 10% overdekking bij waardestijgingen. Op de Kostbaarhedenverzekering bieden wij voor kostbaarheden een overdekking van 25%. Op de Turien woning- en inboedelverzekering wordt geen beroep gedaan op onderverzekering indien gebruik is gemaakt van taxatie, waardebepaling of de waardemeter. Bij de Hiscox huis- en kunstverzekering wordt in zijn geheel geen beroep gedaan op onderverzekering.

Een aparte toevoeging op de kunst- en kostbaarheden verzekering is nog de overlijden van de kunstenaardekking. Waarmee geanticipeerd wordt op forse waardestijgingen na het overlijden van een kunstenaar. 

Concluderend bieden de meeste verzekeringen een beperkte overwaardedekking. Voor veel risico’s zal deze dekking voldoende zijn. Voor exclusieve bezittingen blijft het belangrijk om periodiek de waarde te laten vaststellen. En misschien wel niet alleen uit verzekeringsoogpunt, maar ook vanuit beleggingsoogpunt! Je aandelen bekijk je immers ook niet één keer in de drie jaar.

¹ https://www.rtlz.nl/life/investeren-in-luxegoederen-zet-dan-hier-je-geld-op-in

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product