Onlangs publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) nieuwe cijfers over hoe wij Nederlanders ons werk steeds vaker moeten combineren met zorgtaken. Als gevolg van de vergrijzing en gewijzigde wetgeving is ruim 19% van de werkenden (in 2014) belast met mantelzorg. 

Combineren en organiseren
We werken, we zorgen en we leren. En omdat we allemaal steeds langer duurzaam inzetbaar willen én moeten blijven is het belangrijk dat de combinatie van die taken in evenwicht is: 10% van de mantelzorgers geeft nu al aan een zware belasting te ervaren en zelfs 6% is daadwerkelijk uitgevallen door ziekte of stress. Hoe langer de mantelzorger zwaar belast wordt, hoe meer risico op langdurige uitval of zelfs WGA-instroom. 

Wat kunnen werkgevers doen?
De SER heeft geconstateerd dat de combinatie van werk en mantelzorg in veel situaties leidt tot verzuim. Werkgevers gaan bij de bedrijfsvoering uit van een ‘basis’ werknemer, terwijl men juist rekening zou moeten houden met diversiteit. Denk als werkgever mee als je merkt dat een werknemer in de knel komt door de combinatie van werk en mantelzorg. Biedt flexibiliteit aan in werktijden, ga op zoek naar verlofregelingen, maak samen de knelpunten inzichtelijk en ga vooral met elkaar in gesprek.
De overheid kan ook ruimte scheppen door openingstijden van bijvoorbeeld kinderopvang, huisartsen, apotheken te verbeteren of digitale dienstverlening aan te bieden. Niet meer open van 9 tot 5, maar aangepaste tijden die horen bij de nieuwe samenleving.
Valt een werknemer toch uit? Vraag dan bij uw verzuimverzekeraar of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning en coaching. 

Domotica als creatief hulpmiddel
Domotica is een ander woord voor smart homes of huisautomatisering. Bepaalde oplossingen kunnen een mantelzorger taken uit handen nemen. Zo is er een ‘electronische pillendoos’ die iedere dag de juiste medicijnen verstrekt op de juiste tijden én zelfs een signaal of herinnering naar de mantelzorger stuurt als er een herhaalrecept moet komen of als de pillen niet worden ingenomen. Er bestaat een ‘dwaaldetectie’ programma met GPS dat mensen met dementie kan volgen, zodat de mantelzorger weet waar bijvoorbeeld zijn vader of moeder is. Dat is een mooi voorbeeld van ontzorgen van de mantelzorger. Kijk eens op de site van Het Slimste Huis naar de diverse oplossingen. 

Uitdaging
Waarom bestaat er nog geen verzuimverzekering waarin een rubriek ‘mantelzorg en ondersteuning’ is toegevoegd. Een aanvullende dekking waar werkgevers hun personeelsleden mee kunnen ondersteunen als er niet alleen voor het bedrijf wordt gewerkt maar ook als mantelzorger. Want het is écht een extra taak, met veel risico op langdurige uitval. Waarom geen preventieve oplossing? Ik daag de meelezende verzekeraars graag uit! 

De toekomst? Dat is ónze toekomst. 
Het is belangrijk dat we voor elkaar zorgen, niet alleen thuis maar ook op het werk. Domotica kan ons daarbij helpen. De AOW-leeftijd stijgt en de verwachting is dat we steeds ouder worden. Wij Nederlanders noemen dat vergrijzing. Onze zuiderburen hebben hiervoor een wat vriendelijker benaming. Zij spreken over de Zilveren Economie. Ik vind dat een veel mooiere bewoording voor de groep mensen die wij straks zelf zullen zijn. 

Kitty Schoof
Productspecialist Inkomen