Het is september, de tijd van het jaar dat we aan de slag gaan met de experience rating (ook wel de verlengingsvoorstellen) voor de verzuimverzekeringen. Dit jaar is het om twee redenen verstandig om een marktbrede vergelijking te maken voor de verzuimverzekeringen van uw relaties. Turien & Co. Assuradeuren helpt u hier graag bij.

Wij zien de onderstaande twee marktontwikkelingen die invloed hebben op de verzuimpremies:

 1. Door de aangetrokken economie is er steeds meer krapte op de arbeidsmarkt wat resulteert in meer ziekteverzuim

 2. Door de stijgende loonsommen is een werkgever wellicht beter af bij een andere verzekeraar. Wij zien namelijk dat de verschillende verzuimverzekeraars zich richten op verschillende bandbreedtes qua loonsommen.

Is Nederland ziek?
Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 4,9% volgens de CBS cijfers. Dit lijkt op zich nog wel mee te vallen maar het is met afstand het hoogste percentage sinds 2014. Vanaf 2014 tot op heden is het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland 3,9%. Dit lijkt maar 1% meer, maar voor de verzuimverzekeraars betekent dit dat de schadelast zo een 25% hoger is.  Hou daarom de prolongatie van de verzuimverzekeringen goed in de gaten!

Specifieke sectoren vallen hierbij in het bijzonder op. In bijvoorbeeld de zorgsector is het verzuim gestegen naar 6%, ook het hoogste punt in de afgelopen vijf jaar. Hoe zou dit komen? Is dit uitgesteld verzuim  van na de crisis, “mogen we weer ziek zijn”?  Of leidt de krapte op de arbeidsmarkt tot  overbelasting van medewerkers?

Stijgende loonsommen
Wij zien dagelijks veel ziekteverzuimoffertes langskomen en over het algemeen zien we bij een loonsom van € 120.000 andere verzekeraars geadviseerd worden dan bij een loonsom van € 900.000. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen risk appetite. Niet alleen op het gebied van branches, UWV sectoren en salarissen maar ook op het gebied van loonsommen. Een harde business rule kunnen we helaas niet geven maar voor de nu geldende premies kunnen we de volgende richtlijn geven:

  • voor verzuimverzekeringen met een loonsom onder de € 500.000 is het raadzaam om bij een toename van meer dan 30% een vergelijking te maken.
  • Boven de € 500.000 aan loonsom kunt u een premiestijging van circa 10% aanhouden.

Gaat de stijgende loonsom bovendien gepaard met een toename van de winst? Dan kunt u ook nadenken over een langere eigen risicotermijn.

Bereken alles in onze offertetool
In onze offertetool kunt u eenvoudig de premies van vijf maatschappijen vergelijken. Bovendien kunt u bij iedere offerte drie eigen risico termijnen kiezen. Kortom worden  uw relaties geconfronteerd met een premiestijging of stijgen de loonsommen; onze offertetool staat voor u klaar! Heeft uw relatie al een verzuimverzekering via ons? Dan maken wij het oversluiten hiervan heel gemakkelijk door gebruik te maken van het verkorte aanvraagformulier.

 

 

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product