Lange tijd waren het alleen Delta Lloyd en De Amersfoortse die bij een verzuimverzekering vroegen om werknemersinformatie. Hierbij moet u denken aan onder meer het geboortejaar, het geslacht, de functie en de loonsom van een medewerker. Sinds kort is ook De Goudse over naar deze manier van offreren en onlangs maakte Avéro Achmea bekend ook deze manier van offreren te gaan hanteren. Op dit moment werken alleen Bovemij en Nationale-Nederlanden niet met werknemersgegevens.

Waarom deze trend?

Big Data. Op schadeverzekeringen zien we overduidelijk dat verzekeraars in toenemende mate premiedifferentiatie toepassen. Voor de inboedelverzekeringen zijn bijvoorbeeld per postcode het aantal inbraken in de straat en de gemiddelde aanrijtijd van de brandweer beschikbaar. Dit soort informatie wordt in toenemende mate verwerkt in de premie.

Ook inkomensverzekeraars gebruiken steeds meer informatie om de premie te kunnen differentiëren. Waar vroeger een algemene opgave van de leeftijdsopbouw en de totale loonsom voldeed, willen de verzekeraars in toenemende mate weten wat iedere medewerker verdient. Neem als voorbeeld een bedrijf met een loonsom van € 165.000. Hierbij zijn er:

  • 2 medewerkers die meer dan € 40.000 per jaar verdienen;
  • 2 medewerkers die minder dan € 36.303 verdienen;
  • 2 medewerkers van 30 tot en met 34;
  • 2 medewerkers van 55 tot en met 59.

Voor de verzekeraar is het relevant om te weten wat welke individuele  medewerker verdient. De kans op arbeidsongeschiktheid verschilt namelijk per leeftijdsklasse. Op basis van een algemene opgave is dit niet te herleiden. Het kunnen immers de medewerkers van 55+ zijn die € 40.000 verdienen maar ook die van 30 tot en met 34 of een combinatie van beide leeftijdsgroepen.

Verder speelt nog dat we allemaal ouder worden. Vaak is in het verleden een verzuimverzekering afgesloten op een bepaalde leeftijdsindeling. Nu de werknemers wat ouder geworden zijn, staat de premie niet altijd meer in verhouding met het risico.

Niet iedereen volgt de trend

Bovemij en Nationale-Nederlanden volgen deze trend niet. Sterker nog de werknemersadministratie die op de Delta Lloyd portefeuille voorhanden was hoeft bij de overvoer naar Nationale Nederlanden niet langer actueel gehouden te worden. Een jaarlijkse opgave van het totaal aantal werknemers en de loonsom volstaat, behalve bij een schade natuurlijk.

Wat wij voor u en uw relatie betekenen

Premieverhogingen zijn lastig uit te leggen en al helemaal als er geen verzuim is geweest. Bij Turien & Co. doen wij er veel aan om de schadelast te beheersen:

  • Samenwerking met hoogwaardige arbodiensten
  • Zorgvuldige acceptatie
  • Inzet van Shared Expertise

Wordt u met een premieverhoging geconfronteerd? In onze offertetool kunt u snel en eenvoudig de premies berekenen bij vijf verzekeraars en meerdere eigen risico termijnen. Is een werkgever eenmaal bij ons verzekerd? Dan is overstappen een stuk makkelijker, hierbij blijft het portaal hetzelfde.

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product