Voor de allereerste keer organiseerden wij onlangs de Mega WEGAS XL Quiz. Vier weken lang konden onze assurantieadviseurs meespelen in een wekelijkse quiz. Wij zijn erg blij dat velen van u aan deze leuke en leerzame quiz hebben meegedaan! Nu alle rondes zijn gespeeld en de prijzen worden uitgereikt is het tijd om enkele opvallende vragen en antwoorden te bespreken. Leest u mee? 

De makkelijkste en moeilijkste vraag
De vraag Naar aanleiding van welk arrest is de WEGAS-verzekering ontwikkeld? is het vaakst juist beantwoord. Maar liefst 94% van u gaf hierop het juiste antwoord: Arena.

Daarentegen bleken een vraag en een casus uit de finaleronde het lastigst. De vraag luidde: Welke van de volgende uitsluitingen zijn specifiek opgenomen in de polisvoorwaarden?. En in de mogelijke antwoorden fraude, opstand, terrorisme, aardbeving, weigeren van een speekseltest, niet in het bezit zijn van rijbewijs, rijden op een slipbaan, opzet waren drie verschillende uitsluitingen verwerkt: namelijk; asbest, het door de werkgever schenden van de veiligheidszorgplicht en het schaden van belangen van de verzekeraar.

Het juiste antwoord is de opsomming waarin schaden van belangen van verzekeraar is opgenomen. Schade door asbest verzekeren wij eveneens niet, maar is niet specifiek in de voorwaarden als uitsluiting genoemd (wel zijn beroepsziekten uitgesloten) en schade die ontstaat doordat de werkgever de veiligheidszorgplicht heeft geschonden (art. 7:658 BW) sluiten wij niet uit. Dat zou immers betekenen dat de werkgever in die gevallen de schade zelf aan zijn werknemer moet vergoeden en daarvoor sluit hij deze verzekering natuurlijk niet af. Slechts een derde wist deze goed te beantwoorden.

In de finale ronde zat ook een lastige casus. 33% van de adviseurs heeft deze vraag goed beantwoord. De vraag ging over een freelance tekstschrijfster die tijdens werktijd in de auto van haar opdrachtgever een aanrijding veroorzaakt. Hier was van belang dat de auto eigendom is van de verzekeringnemer en het feit dat de freelancer geen gordel draagt. De uitwerking van deze casus vindt u via de link onderaan deze tekst.

Standaard productkenmerken
Wat mooi is om te zien, is dat de meesten van u goed weten welk dekkingsgebied wij bieden, dat ambtenaren standaard tot de kring van verzekerden behoren en wat de hoogte van de franchise is. Het puntje op i kan gezet worden bij het verzekerd bedrag en bij ZZP-ers. Het juiste verzekerd bedrag is € 2.500.000 per gebeurtenis. Níet € 1.000.000 en wij kennen eveneens geen maximering op jaarbasis. ZZP-ers zijn standaard opgenomen in onze kring van verzekerden. 

Aansprakelijkheid van de werkgever bij woon-werkverkeer
Of de werkgever wel of niet aansprakelijk is voor schade die zijn werknemer oploopt tijdens woon-werkverkeer blijft een moeilijk onderwerp. Dit bleek ook uit de beantwoording van de casus in ronde 3 waar de werkgever vraagt of zijn werknemer de volgende dag een polismap wil afgeven bij een klant. De werknemer rijdt vanuit huis naar de klant en mag € 0,19 per kilometer declareren. In dit soort situaties is de werkgever niet aansprakelijk (een uitleg leest u in het document dat u vindt via de link onderaan). Het goede nieuws is dat WEGAS XL Prima en Premium wel een dekking voor woon-werkverkeer kennen. De schade uit de casus is dan ook verzekerd!

Wilt u zich meer verdiepen in aansprakelijkheid van de werkgever tijdens woon-werkverkeer, dan kunt u hier meer informatie vinden.

Ongevallendekking
Tot slot willen wij nog graag de casus bespreken die ging over de werknemer die in het weekend zijn dakgoten schoonmaakt maar helaas bovenop de tuintafel valt. Hij houdt hier onder andere een permanent onbruikbare ringvinger aan over. Bijna de helft van de quizdeelnemers dacht dat de werknemer geen uitkering krijgt omdat de schade in privétijd is voorgevallen. Een van de uitgebreide dekkingselementen van WEGAS XL Premium is de 24/7 ongevallendekking, die dus ook in privétijd geldt. Hiermee bieden wij een pleister op de wond wanneer een verzekerde slachtoffer wordt van een ongeval!

Tenslotte
Wilt u alle gestelde vragen en de (goede) antwoorden daarop teruglezen, dan kunt u hier klikken. Als u meer wilt weten over de dekking of de premie van WEGAS XL of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de acceptatieafdeling. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer
072 – 5 181 187 of via e-mail: wegasXL@turien.nl.

Audrey Papa
Productspecialist