De labels Generali en Delta Lloyd verdwijnen. Als gevolg is het daarom enige tijd niet meer mogelijk om nieuwe verzekeringen af te sluiten bij deze verzekeraars. In onze offertetool verzuimverzekeringen kunt u nog altijd vijf verzekeraars vergelijken en dat vergelijken loont blijkt uit onze concurrentieanalyse. Zo zagen wij voor bijvoorbeeld een bedrijf in de detailhandel met een loonsom van € 120.000 en een historische verzuimpercentage van circa 6% de premiepromillages uiteenlopen van 3,1 tot 6,4%, dit scheelt bijna € 4.000 op jaarbasis.

Een verzuimverzekering kent vele variabelen die de premie beïnvloeden zoals de sector, de loonsom, het historische verzuim, leeftijdsopbouw van het personeel, de wachttijd en de beroepsklassen. In de offertes zien we dan ook duidelijk terug dat verzekeraars specifieke keuzes maken voor bepaalde risico’s.

We zien bijvoorbeeld dat De Goudse het erg goed doet in de sectoren Detailhandel, Bouw en Metaal en dan in het bijzonder bij bedrijven met een korte wachttijd. Nationale Nederlanden doet het goed in de sectoren Groothandel en Gezondheid, met een relatief hoge loonsom doet deze verzekeraar het in deze sectoren nog beter. De Amersfoortse doet het weer goed in de sectoren Detailhandel en Zakelijke dienstverlening en dan vooral met een wachttijd van zes weken.

In onze steekproef van 4.500 offertes is vooral duidelijk geworden dat vergelijking loont. Voor werkgevers met een wachttijd van twee of zes weken lijkt het verschil tussen het hoogste- en het laagste premiepromillage altijd minstens 0,5% te bedragen maar veel vaker 1,5 of 2%.

Mochten de komende maanden de prolongatievoorstellen voor de ziekteverzuimverzekeringen (experience rating) voor uw relaties binnenkomen dan kunt u zelf een vergelijking maken in MijnTurien. Omdat wij ook het verschil in de voorwaarden belangrijker vinden vindt u bij het maken van een offerte ook onze voorwaardenvergelijker terug.

Björn Jalving
Teamleider Markt & Product