Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenleving verwacht steeds meer dat een bedrijf als Turien & Co. zich maatschappelijk verantwoord gedraagt, zo min mogelijk schade aanricht en waar mogelijk een reële bijdrage levert aan diezelfde samenleving.

Deze verwachtingen zijn terecht en worden door Turien & Co. ook als zodanig ervaren. Als organisatie en ook als medewerkers van onze organisatie zijn we immers onderdeel van diezelfde samenleving. Het zou dus niet kloppen als we wel onze eisen stellen richting die samenleving maar geen rol voor onszelf zien weggelegd om hieraan op reële wijze bij te dragen. Vanuit die gedachte zijn we eind 2017 begonnen met een herijking en opschaling naar een aanzienlijk hoger niveau van ons MVO-beleid.

Hoewel we goed op weg zijn realiseren we ons dat dit een proces is met een open einde en dat wat voor nu voldoet, morgen wellicht alweer achterhaald kan zijn. Ons MVO-beleid zal steeds verder ingebed worden in de bedrijfsvoering, zal onderdeel worden van diverse interne controleroutines en zal mede als gevolg van gewijzigde inzichten, op onderdelen constant aangepast moet worden. Dit is ook logisch, AnsvarIdéa en Turien & Co. zijn lerende organisaties, bestaande uit lerende mensen en opererend in een veranderende samenleving.

Bekijk onze speciale MVO-website.