De aansprakelijkheid van het uitzendbureau

08.04.2018

Uitlenende en inlenende bedrijven, schade aan uitzendkrachten… De aansprakelijkheid voor schade aan of door een uitzendkracht kan ingewikkeld lijken. Op welke manier kan deze verzekerd worden?

Een uitzendbureau loopt een risico waar het gaat om beroepsaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer zij vergeten tijdig een uitzendkracht te leveren of wanneer zij een ongeschikte kracht aan het werk zetten. Een inlenend bedrijf kan daardoor schade lijden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst.

Er kan ook schade aan de uitzendkracht ontstaan. Denk hierbij aan een arbeidsongeval of een zaakschade die ontstaat aan zijn eigendommen tijdens uitvoering van werkzaamheden. Controleert u altijd of het AVB-deel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het uitzendbureau deze schade verzekert. Niet iedere beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk deze specifieke schade. Als het uitzendbureau dit risico wel wil verzekeren kan (ook) een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) worden afgesloten. Weliswaar wordt in de afspraak tussen het uitzendbureau en de inlener vaak de aansprakelijkheid van het uitzendbureau uitgesloten, maar dit betekent niet dat een uitzendbureau nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

Schade die door de uitzendkracht wordt toegebracht is niet op de AVB of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het uitzendbureau gedekt. De verzekering van het inlenende bedrijf biedt dekking.

Meer weten over het verzekeren van de aansprakelijkheid van uitzendbureaus? Dan kunt u terecht bij onze acceptanten Anoushka en Susan. Zij zijn telefonisch te bereiken via 072 5 181 134 of per e-mail: aansprakelijkheid@turien.nl.

Turien & Co. Facebook  Like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Terug