De bewindvoerder draait op voor de zorgkosten

20.02.2018

Al sinds 2012 staat een cliënt onder bewind bij een bewindvoerder. Meerdere jaren behartigt de bewindvoerder de belangen van zijn cliënt en in 2015 besluit de bewindvoerder om de zorg van de cliënt anders te organiseren. De bewindvoerder wil de Zorg In Natura (ZIN) omzetten naar een PGB. De zorg wordt niet langer betrokken via de gemeente, de bewindvoerder besluit voortaan zelf de zorg in te kopen.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg ontbreekt de motivatie van deze beslissing maar waarschijnlijk zal de bewindvoerder de overtuiging hebben gehad dat een PGB beter past bij de zorgbehoefte van zijn cliënt. Laten we veronderstellen dat de cliënt van deze bewindvoerder iedere dag zorg nodig heeft, ook dit blijkt verder niet uit de uitspraak. De bewindvoerder heeft geen enkele twijfel aan de omzetting van de ZIN in het PGB. Op zondag ontvangt de cliënt voor het laatst zorg op grond van de ZIN en de daarop aansluitende maandag staat een zorgverlener klaar die de bewindvoerder heeft gecontracteerd op grond van het PGB. De procedure voor het toekennen van het PGB loopt nog, de zorg is al wel begonnen. Een formaliteit verwacht de bewindvoerder. Dit blijkt een misvatting. Het zorgkantoor van de zorgverzekeraar kent geen PGB toe. Tegen deze beslissing wordt bezwaar gemaakt, terwijl de zorg nog iedere dag wordt afgenomen.

De bestuursrechter geeft uiteindelijk het zorgkantoor gelijk. Er zijn door het zorgkantoor gegronde redenen aangevoerd om de toekenning van het PGB af te wijzen. Ondertussen komt de zorgverlener nog steeds dagelijks langs.

De cliënt belandt verder in de financiële misère en komt onder curatele te staan. De curator constateert dat er circa € 20.000 aan zorgkosten gemaakt is. De curator voert aan dat de bewindvoerder een zorgovereenkomst heeft gesloten terwijl de financiering nog niet rond was. Hiermee is de bewindvoerder toerekenbaar tekort geschoten, in hetgeen van een redelijk handelend bewindvoerder verwacht mag worden. De rechter geeft de curator gelijk. De bewindvoerder draait op voor de zorgkosten.

Deze casus laat zien dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bewindvoerders geen overbodige luxe is. Lees meer over onze verzekeringsoplossingen op https://www.turien.nl/bewindvoerders.

Turien & Co. Facebook  Like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Terug