Juridische Adviesdesk

05.08.2019

Onlangs introduceerden wij nieuwe verzekeringsvoorwaarden voor de personeelsschadeverzekering WEGAS XL. Belangrijkste nieuwe feature: de Juridische Adviesdesk.

Waarom een adviesdesk?

Wanneer een werknemer een ongeval krijgt en daarbij verwondingen oploopt, komt een werkgever voor veel vragen te staan. Welke verplichtingen heeft hij en hoe zit het ook al weer met de aansprakelijkheid en het inschakelen van de Inspectie SZW? Met name voor kleinere bedrijven zonder een P&O-afdeling kunnen dit lastige kwesties zijn. Met de WEGAS XL-verzekering is uw relatie geholpen. Met de Juridische Adviesdesk bieden wij namelijk een verdere uitbreiding van onze dienstverlening. Als de verzekerde bij een schade letsel heeft opgelopen dan kan de werkgever (of namens hem zijn assurantieadviseur) voor eerstelijns juridisch advies gratis gebruik maken van de Juridische Adviesdesk. De Juridische Adviesdesk wordt voor ons uitgevoerd door DAS.

Eerstelijns juridisch advies

Eerstelijns juridisch advies: algemene vragen over de verplichtingen van de werkgever bij en rondom arbeidsongevallen. Eerstelijns juridisch advies eindigt als door de aard of omvang van de kwestie, bestudering van stukken nodig is of er stukken geschreven moeten worden. Daarvan is in ieder geval sprake zodra er een dossier aangemaakt moet worden. Voor eventuele vervolgwerkzaamheden die niet meer vallen onder eerstelijns juridisch advies zal DAS aan de werkgever een aanbod doen voor verdere behandeling. Adviesvragen mogen op werkdagen rechtstreeks aan DAS worden gesteld, zonder tussenkomst van Turien & Co. De contactgegevens zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden.

Turien & Co. Facebook  Like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Terug