Particuliere en zakelijke verzekeringen

image

 

Iedereen maakt weleens een vergissing. Voor een ondernemer kan dit echter grote financiële gevolgen hebben.

Heeft u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als uw relatie een dienst verricht voor een derde en hij door een fout (onjuist handelen of nalaten) financiële schade veroorzaakt? Dit risico kan grote financiële gevolgen hebben voor zijn bedrijf.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor geen dekking wanneer geen sprake is van zaak- of personenschade. Om dit risico af te dekken, bieden wij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering zal de continuïteit van het bedrijf in geval van veroorzaakte zuivere vermogensschade niet in gevaar komen.

Wat dekt de verzekering?

Onze aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen verzekert de zuivere vermogensschade (winstderving, verlies van marktaandeel, kosten in verband met vertraging etc.) welke een derde heeft geleden.

Interim managers

Ook voor interim-managers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Daarom is er een speciaal product ontwikkeld waarbij de dekkingen voor de algemene, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid zoveel mogelijk op elkaar aansluiten om hiaten en overlappingen in de dekking te voorkomen.

Bedrijven in de automatiseringsbranche

Met name automatiseringsbedrijven kunnen te maken krijgen met zuiver financiële schade bij opdrachtgevers waarvoor een AVB geen dekking biedt. Onze gecombineerde algemene en beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert op één polis de risico's van zaak-, personen- en financiële schade.

Meer weten over de specifieke beroepen? Ga dan snel naar onze speciale website.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 072 5 181 134 of stuur een e-mail naar: aansprakelijkheid@turien.nl.

Voordelen op een rij

  • Verzekert zuivere vermogensschade
  • Speciaal product voor interim managers en automatiseringsbranche

Meer informatie

Op onze pagina Voorwaarden en documenten kunt u alle informatie vinden.