“Het kan u ook overkomen…”
u maakt een 3D-geprint onderdeel voor een wasmachine, maar deze werkt helaas niet goed, waardoor de wasmachine begint te lekken en de laminaatvloer waar hij op staat krom trekt".

De 3D-verzekering van Turien & Co.

Het kan zijn dat u een vergissing hebt maakt bij het 3D-printen, waardoor u aansprakelijk bent voor de schade die het 3D-voorwerp aan (spullen van) iemand anders heeft veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekking is niet altijd genoeg

In de praktijk is het vaak lastig te achterhalen wie er aansprakelijk is voor de schade door het gebrekkige 3D-voorwerp. Komt het gebrek door een fout in de printer? Dan is de printerfabrikant aansprakelijk. Doet het filament niet wat het zou moeten doen? Dan is de producent van het filament aansprakelijk. Als blijkt dat u niet aansprakelijk bent, dan vergoedt de AVP de geleden schade niet. Daarnaast dekt de AVP geen schade in situaties waarbij u een vergoeding voor het 3D-geprinte voorwerp hebt gekregen.

De 3D-verzekering betaalt de schade van degene die schade heeft geleden altijd, ongeacht of u een vergoeding voor het printen hebt gekregen en ongeacht de vraag wie aansprakelijk is. Het is zowel voor u, als voor de schadelijdende partij fijn dat u niet in een discussie over het aansprakelijkheidsvraagstuk verstrikt raakt.

Voor wie?

  • Voor particulieren en ‘prosumers’: een prosumer (een combinatie van producent en consument) is de particuliere producent die 3D-voorwerpen voor derden print. Het moet dan wel om hobbymatig gebruik gaan, waarvoor u zo nu en dan best een vergoeding mag ontvangen.
  • Degene die de verzekering heeft afgesloten (de verzekeringnemer) en zijn gezinsleden zijn verzekerd voor schade van benadeelden.
  • Benadeelde(n): iedere ingezetene (persoon of bedrijf) van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of Zwitserland die schade lijdt als gevolg van een door een verzekerde geprint gebrekkig 3D-voorwerp.

 

Verzekering afsluiten

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.

 

Voorwaarden en documenten

 

Verzekeringskaart

 

De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.