U wilt als werkgever alles goed regelen als het gaat om arbeidsongeschiktheid en  loondoorbetaling.

Eigen risicodragerschap

Niet alleen tijdens de eerste 2 ziektejaren, maar ook daarna. Met name als u op dit moment nog niet te maken heeft met langdurig zieke werknemers, doet u er goed aan om over te stappen naar de WGA eigenrisicoverzekering.

Heeft u geen WGA verzekering, dan betaalt u als werkgever een variabele premie aan het UWV voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze variabele premie is op een gemiddelde lastendekking in Nederland gebaseerd, maar is ook afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw bedrijf. Als u een WGA verzekering sluit, dan wordt de premie afgestemd op uw bedrijf.

WGA verzekering Turien & Co.

Onze WGA-eigenrisicoverzekering dekt het werkgeversrisico bij arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Voordelen WGA verzekering

  • Aantrekkelijke en stabiele premie;
  • Re-integratie ondersteuning;
  • U kunt de uitkerings- en re-integratie verplichtingen bij ons onderbrengen;
  • Geen administratieve rompslomp.

WGA eigenrisicodrager worden

U kunt ieder jaar op 1 januari of 1 juli overstappen. Wilt u overstappen? Regel uw aanvraag dan voor 15 maart of 15 september.

Ziektewet eigenrisicodragerschap verzekering

Naast de 12-jaarspropositie (verzuim, WGA- ERD en ZW-ERD) van Avéro Achmea biedt Turien & Co. ook een verzekeringsoplossing via Bovemij aan in combinatie met de dienstverlening door FlexCom4. 

Vanaf 1 januari 2014 biedt Turien & Co. al de mogelijkheid om een ziekteverzuimverzekering van Bovemij (in volmacht van Turien) uit te breiden met de verzekering “Ziektewet eigenrisicodrager” (ZW-ERD). De ZW-ERD bestaat uit een verzekeringsoplossing en voorziet tevens in een dienstverlening van de uitvoering van de Ziektewet en de opvolging vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). FlexCom4 is al jaren lang specialist in verzuimbegeleiding en heeft vanuit de uitzendbranche de expertise ontwikkeld die belangrijk is voor de uitvoering van de Ziektewet.

De premie voor de ZW-ERD verzekering is altijd een maatwerkaanbieding. Niet alleen de verzekerde loonsom  ten opzichte van het aantal werknemers is van belang bij het premie- en acceptatiebeleid, maar ook de sectorindeling  en de verdeling vaste- en flexibele werknemers is belangrijk.

Premie

Voor bedrijven met een loonsom tot € 2.000.000 bieden wij een totaaloplossing die bestaat uit zowel de verzekeringsoplossing als de genoemde dienstverlening. Voor bedrijven met een loonsom boven de € 2.000.000 is de premie van deze totaaloplossing op aanvraag. 

Waarom verzekeren?
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet krijgt u te maken met extra verantwoordelijkheid en werkzaamheden zoals, 

  • ziek- en herstelmeldingen;
  • beoordeling van zieke flexwerkers die onder het eigen risico vallen. U dient als werkgever te boordelen of zij recht hebben op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze uitkering moet zijn en hoelang de uitkering duurt.
  • beschikkingenadministratie; u wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding van de beschikking die het UWV afgeeft.
  • re-integratie. Als eigenrisicodrager bent u samen met de zieke flexwerker verantwoordelijk voor diens re-integratie. 

Met de komst van deze verzekering zijn deze extra werkzaamheden in het product geïntegreerd.

Verzekering afsluiten

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.

 

Verzekeringskaarten


De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.