Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. 

Cyber- en Data Risks

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade.

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. De cyberaanvallen bij internetbankieren, DigiNotar en diverse gemeenten waar vertrouwelijke informatie is gelekt, zijn voorbeelden die de media hebben gehaald. Bij u komt dit wellicht niet in deze omvang aan de orde, maar cyberrisico's kunnen een fors financieel risico voor u vormen.


Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Wij bieden daarom de CyberClear verzekering aan. De verzekering, van verzekeraar Hiscox, die dekking biedt tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren.

 

Dekking

De CyberClear dekking omvat zes onderdelen:

 • Systeeminbraak
 • Privacy
 • Digitale aansprakelijkheid
 • Hacking
 • Afpersing
 • Omzet verlies door cyberaanvallen

Alle onderdelen zijn in één pakket verzekerd. Het is niet mogelijk om de onderdelen los van elkaar te verzekeren. Lees hier de uitgebreide dekkingsmogelijkheden op de zes onderdelen.

 

Voordelen van CyberClear by Hiscox

 • Zeer duidelijke en transparante voorwaarden;

 • Wereldwijd bereik;

 • Uitgebreide juridische expertise;

 • Ervaren security-professionals;

 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure).

 

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met dit wetsvoorstel, ook wel meldplicht datalekken genoemd, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Tevens zal het moeten bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Door het aannemen van het wetsvoorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Lees meer over het wetsvoorstel.

 

Partner Alert Online

Turien & Co. is, samen met veel andere bekende partijen, partner van Alert Online. Alert Online is een campagne van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal Nederland!

 


Verzekering afsluiten

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt

 

 

Verzekeringskaarten

Klik hier voor alle verzekeringskaarten

De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.