Schade aan uw huis of inboedel kan op veel manieren ontstaan. Wanneer u hiervoor een uitgebreide verzekering heeft, zal er voor de meeste schadegevallen dekking zijn. Kijk voor de zekerheid in uw polis(voorwaarden) de beschrijving van de verzekeringsdekking en de uitsluitingen nog eens na, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 

Heeft u schade aan uw woning of inboedel? Dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen met onze Woonservicelijn. Zij zorgen dat u direct wordt geholpen en dat uw schade snel en vakkundig wordt hersteld. U kunt onze nieuwe Woonservice bereiken op het telefoonnummer: 072 5 181 929

Voordelen nieuwe Woonservice

  • 24-uur, 7 dagen per week bereikbaarheid
  • Direct hulp bij calamiteiten en brand-, water- en stormschade
  • Zorgt voor directe noodreparaties bij spoed situaties

Reactietermijn schademelding
Wij nemen uw schademelding in behandeling en reageren zo snel mogelijk. De uiterste reactietermijn is 10 werkdagen 

Uitbetaling vergoeding
Wij begrijpen dat u bij schade graag duidelijkheid wilt. Is de schade verzekerd of zijn wij ervoor aansprakelijk, dan krijgt u van ons een vergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de waarde van de spullen waaraan u schade heeft en van de eventuele afschrijving op die spullen.Wij betalen het schadebedrag of vergoedingen zo snel mogelijk. Wilt u weten wanneer wij schade uitbetalen of u op de hoogte stellen? Ga direct naar onze reactietermijnen. Als u geen recht heeft op een vergoeding krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Afschrijving
Spullen hebben na verloop van tijd een lagere waarde. Dit heet afschrijving. Afschrijving is het gevolg van het gebruik of van de veroudering van spullen. Een afschrijvingspercentage is verschillend voor verschillende producten. Elektronische apparaten zoals telefoons, tablets en laptops dalen sneller in waarde dan sommige andere spullen. Dit komt door het vaak op de markt komen van nieuwe modellen. 

Heeft u schade aan uw inboedel? Dat is al vervelend genoeg! Daarom hebben wij voor u een lijst gemaakt waarin duidelijk staat wat de dagwaarde is van hetgeen dat schade heeft. Klik hier voor de lijst.

Niet eens met de vergoeding?
Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag of vergoeding van gemaakte kosten, dan kunt u bezwaar maken door een klacht in te dienen. Als u het niet met ons eens bent, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Dat doen wij in ieder geval binnen 10 werkdagen en waar mogelijk eerder. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u hier

Expert inschakelen
In veel gevallen schakelen wij een schade-expert in. Als een beschadigde cascoverzekerde auto bij een Schadegaranthersteller wordt aangeboden, zal deze beoordelen of een expert moet worden ingeschakeld of niet. Voor alle soorten schades werken samen met onafhankelijke expertisediensten. Voor autoschades hebben wij ook een eigen expert in dienst De bezoekende expert zal bekend maken of hij in dienst van Turien & Co. Assuradeuren werkt of optreedt in dienst van  of dat hij werkt voor een zelfstandig expertisebureau.

Niet eens met de expert van Turien & Co.?
Dan mag u een contra-expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van de contra-expert in ieder geval tot de kosten van onze eigen expert. Als de kosten van de contra-expert meer bedragen dan de kosten van onze eigen expert, dan vergoeden wij de hogere kosten als deze redelijk zijn. Als beide schade-experts het niet met elkaar eens zijn, doet een derde deskundige een bindende uitspraak. Zowel u als wij betalen de helft van de derde deskundige. Heeft u volgens de derde deskundige gelijk? Dan vergoeden wij ook de redelijke kosten van deze deskundige. Schade-experts moeten werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Deze vindt u op www.verzekeraars.nl 

Fraudebeleid
Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Turien & Co. Assuradeuren heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas voorbeelden te benoemen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt geven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Dit soort voorbeelden van fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende verzekerde, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze verzekerden, die welwillend zijn en nooit frauderen. Lees hier meer over ons fraudebeleid.