Samen met verzekeraars ontwikkelen wij producten en diensten op maat

Met een omvang groot genoeg om de benodigde investeringen te doen, maar niet te groot om individueel maatwerk te kunnen leveren, onderscheiden wij ons van de markt. Afwijkende dienstverlening is mogelijk en werken met Service Level Agreements is voor ons al nagenoeg standaard.

Bent u op zoek naar een maatwerk oplossing voor uw doelgroep? Dan zoeken wij graag samen met u naar het juiste product. Neem hiervoor contact op met onze Commerciële Binnendienst via telefoonnummer 072 5 181 942 of per
e-mail: commercielebinnendienst@turien.nl.

Assuradeur

Wij bieden als een van de grootste assuradeuren in Nederland een uitgebreid pakket aan verzekeringen van meerdere verzekeraars. Hierbij treden wij op als gevolmachtigde partij. Dit houdt in dat wij de werkzaamheden uitvoeren, namens de verzekeraar, die de verzekeraar gewoonlijk zelf uitvoert. U kunt hierbij onder andere denken aan het accepteren, wijzigen en beëindigen van verzekeringen en het innen van verzekeringspremies.

Naast deze administratieve werkzaamheden verzorgen wij tevens de schadebehandeling, marketing en verkoop. Al deze werkzaamheden voeren wij uit namens de verzekeraar. Als u dus via ons een verzekering afsluit, dan sluit u deze af met de verzekeraar. Wij zijn geen contractspartij bij uw verzekering, maar de uitvoerder namens de verzekeraar. In ons dienstverleningsdocument vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

Assurantieadviseurs

Wij distribueren onze verzekeringen via ongeveer 2.000 samenwerkende assurantieadviseurs. Wij bemiddelen en adviseren niet. Hiervoor kunt u terecht bij een van de met ons samenwerkende assurantieadviseurs. Bent u op zoek naar een assurantieadviseur? Zoek dan hier een samenwerkende assurantieadviseur bij u in de regio.