Wat te doen bij inbraak, vermissing of diefstal?

Controleer op uw polis of u verzekerd bent voor inbraak, vermissing of diefstal. Bij de dekking beperkt casco of volledig casco is dit het geval. U dient zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie. Vervolgens meldt u de schade aan Turien & Co. Onze schadebehandelaars zullen u meedelen wat de verdere gang van zaken is. Stuur in ieder geval een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, samen met de originele kennisgeving van aangifte bij de politie, naar Turien & Co.

 Als uw voertuig is gestolen, dan moet u tevens de diefstal melden bij Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Telefoonnummer 055-741 00 01 of via de website: www.stichtingvbv.nl.  De diefstal meldt u ook aan ons. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.