Klacht doorgeven

Klachtenformulier
Onderwerp
 

Selecteer hier het onderwerp.

Klacht
 

Vul hier a.u.b. in waar uw klacht over gaat.

Toelichting
 

Vul hier a.u.b. in waar uw klacht over gaat.

Bijlage
  Geen bestand gekozen
Gewenste oplossing
Welke stappen heeft u al ondernomen?
Uw gegevens
Naam contactpersoon
 

Vul hier uw naam in

Adres
Postcode
 

Vul hier uw postcode in

Telefoonummer overdag
 

Vul hier uw telefoonnummer in

Telefoonummer ‘s avonds
 

Vul hier uw telefoonnummer in

 

Vul hier uw telefoonnummer in

E-mailadres
 

Vul hier uw e-mailadres in

Polis en/of cliëntnummer
Schadenummer
Schadedatum

Wilt u uw klacht per brief indienen? Stuur uw brief dan naar:

Turien & Co. Assuradeuren
Klachtenbureau
Antwoordnummer 618
1800 VB Alkmaar
(postzegel is niet nodig)

Om u zo snel en zorgvuldig mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw polisnummer, klantnummer en eventueel schadenummer en -datum;
  • Uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • Contacthistorie met eventueel kopieën van informatie die relevant zijn voor uw klacht.

Binnen vier weken wordt u (de indiener van de klacht) op de hoogte gesteld van de bevindingen door ons Klachtenbureau. In sommige gevallen is het nodig om aanvullende informatie of advies in te winnen. Het kan zijn dat hierdoor de klachtbehandeling langer duurt.

Komt u er met ons niet uit?

Zorgverzekering
Heeft u een klacht over uw zorgverzekering en komt u er met ons niet uit? Stuur uw klacht dan naar Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG te Zeist. Of per email: info@skgz.nl. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die helpt bij problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Onder deze stichting vallen de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Is de klacht bemiddelbaar, dan zal de Ombudsman bemiddelen tussen partijen. Is de bemiddeling niet succesvol of blijkt de klacht bij binnenkomst al niet bemiddelbaar, dan zal de Geschillencommissie de klacht behandelen. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit voor beide partijen. Meer informatie over de SKGZ vindt u op www.skgz.nl.

Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Schadeverzekering
Heeft u als consument een klacht over uw schadeverzekering en komt u er met ons niet uit? Stuur uw klacht dat naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD. Meer informatie over de werkwijze van het Klachteninstituut: www.kifid.nl. Ons KiFiD nummer is: 300.016156.
Bent u geen consument of wilt u de KiFiD niet inschakelen, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter in Nederland.